Reportaxes · Revista Luzes

Outro teito de cristal

Cada vez son máis as mulleres que acceden a cargos de representación política en España. Malia iso, os postos de poder real seguen sendo territorio masculino: ministros, presidentes autonómicos, voceiros de organizacións políticas… Cales son as claves para explicar este feito? Por que, a pesar das cotas de xénero impostas por lei, segue sen haber… Continue reading Outro teito de cristal